Jaarlijkse Onderlinge FotowedstrijdThema Onderlinge
Fotowedstrijd 2018:
High Key
Wat is High Key?
High key fotografie is een foto met veel licht en met weinig contrast. Deze fototechniek is helder, heeft weinig tot geen schaduwen en leveren positieve, vrolijke en luchtige beelden op.
De tegenpool van high key belichting is low key fotografie, deze vorm van fotografie is donker, geheimzinnig en contrastrijk. Met dank aan: https://defotoblogger.nl/high-key-belichting/
Vastgestelde regels Club thema:
Fotogroep Waerachtig Mestreech is voornemens ieder jaar een interne wedstrijd te houden met een verplicht onderwerp. Dit om haar leden uit te dagen hun creativiteit gericht in te zetten.
Voor deze wedstrijd zijn de volgende regels van toepassing:
Fotogroep Waerachtig Mestreech is voornemens ieder jaar een interne wedstrijd te houden met een verplicht onderwerp. Dit om haar leden uit te dagen hun creativiteit gericht in te zetten. Voor deze wedstrijd zijn de volgende regels van toepassing:
Algemeen:

 1. Deelname is weliswaar niet verplicht maar toch wel bijna.
 2. Het onderwerp wordt ieder jaar in onderling overleg vastgesteld.
 3. De foto's moeten zijn gemaakt in het betreffende jaar ná vaststelling van het onderwerp; foto's uit de diverse archieven worden niet toegelaten.
 4. Deelnemende foto's mogen niet eerder zijn gepubliceerd op websites.
 5. Het is toegestaan om foto's die eerder op werkavonden zijn getoond in te sturen.

Inzending:

 1. Ieder deelnemer levert maximaal 4 foto's in over het opgelegde onderwerp.
 2. De inzending is anoniem. De foto's mogen op generlei wijze zodanig zijn gekenmerkt dat de maker is te achterhalen.
 3. Alleen degene die door het bestuur is belast met het in ontvangst nemen van de ingezonden foto's is bekend met de inzender. De foto's worden individueel genummerd en door de verzamelaar geregistreerd.
 4. Vervolgens worden de foto's op een verzamelstick gezet die aan de jury wordt overhandigd.
 5. Naar keuze door de maker kan in kleur of Z/W worden ingezonden.
 6. Alle inzendingen worden digitaal aangeleverd in JPG formaat, kwaliteit minimaal 10 en afmeting minimaal 2000 pix langs de lange zijde.
 7. Kaders en ondertekening zijn niet toegestaan.
Jurering:
 1. Jurering van de jaarwedstrijd vindt plaats door een externe jury welke door het bestuur zal worden uitgenodigd. De foto's die zijn ingeleverd worden door degene die ze onder zijn beheer heeft bij de jury afgeleverd. Het oordeel van de jury is bindend.

Wisseltrofee:
Aan de wedstrijd is een wisseltrofee verbonden, de "Mestreechter Geis".
Hiervoor gelden afzonderlijk de volgende regels:
a)   De trofee blijft eigendom van de vereniging
b)  De naam van de winnaar wordt ieder jaar toegevoegd aan de winnaars vermeld op de trofee. Dit gebeurt voor zorg en op kosten van de vereniging;
c)   Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst, b.v. het jaardiner, wordt de Geis feestelijk aan de winnaar overhandigd.
d)  De winnaar tekent een overeenkomst dat hij de trofee in goede orde heeft ontvangen;
e)   De trofee blijft gedurende het jaar bij de winnaar. Deze zal hem in die periode met de uiterste zorg behandelen;
f)    In geval van onverhoopte schade zal deze geheel voor zorg en op kosten van de houder worden hersteld, e.e.a. tot genoegen van het bestuur.
g)  Vóór de jurering van de volgende jaarwedstrijd dient de trofee in goede staat bij één van de bestuursleden te worden ingeleverd;

Geen opmerkingen: